Gudhipadavyachya Shubhecha

gudhipadava
Source

गुढी उभी दारात
रंगली रांगोळी अंगणात
श्रीखंड पुरी ताटात
नव वर्षाचे स्वागत करुया,
हर्ष व उल्हासात