गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा

गुढीपाडवा

मनाची संतुष्टता
सुखाची पुर्तता
संकटाना सामोरे जाण्याची इच्छा
प्रेरणादायी वर्षाची आशा धरुन
नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *