Category Archives: Marathi\Hindi

Marathi and Hindi poems, essays and stuff related to the language

Me – Ek Shabd…

“मी” – एक शब्द! कवी – सौरभ वैशंपायन

Share this article

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Email
Posted in Marathi\Hindi | Leave a comment

Kuch Kami Hain

कुछ कमी है

Share this article

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Email
Posted in Marathi\Hindi | 3 Comments

Pivala Gulab

पिवळा गुलाब कवीयत्री – स्वप्ना

Share this article

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Email
Posted in Marathi\Hindi | Leave a comment

Ekhadach Asato

एखादाच असतो…

Share this article

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Email
Posted in Marathi\Hindi | 2 Comments

Dadhi – Ek Swargasukh

दाढि करण्या‌इतके स्वर्गसुख कशातच नाही. हे मला कळुन चुकले. एरव्ही मी २-३ दिवसांनी दाढि करतो. पण का कुणास ठा‌ऊक, मला हा नियम तोडवासा वाटला. १५ दिवस मी दाढि केली नाही. ज्यांनी मला ह्या दिवसांत बघितले त्यांनी वेड्यात काढले. एव्हाना तुम्हीही १५ दिवस दाढि न केलेला माणुस कसा दिसत असेल हे मनात बघत असाल. अगदी तसाच…. […]

Share this article

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Email
Posted in Marathi\Hindi | Leave a comment