Monthly Archives: June 2017

मुरांबा

काल “मुरांबा” चाखला. “दोन पिढ्यातील अंतर” हा विषय चिरंजीव आहे. त्याचा परिणाम असा की नवीन पिढीला वाटते की जुनी पिढी “टिपिकल” आहे. पण हे “टिपिकल” असण्यामागचे कारण काय ते कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न मात्र करत नाही. खूपच.. फारच.. अगदीच.. “टिपिकल” असा शिक्का मारून मोकळे व्हायचे. आता हा “टिपिकल” शब्द वारंवार वापरण्याचे कारण म्हणजे तो असाच […]

Share this article

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Email
Posted in Marathi\Hindi, Movie Reviews | Leave a comment