Monthly Archives: March 2015

गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

गुढीपाडवा… या दिवशी… शकांनी हुणांचा पराभव केला. शालिवाहनाने शत्रुवर विजय मिळवला व या दिवसापासुन “शालिवाहन शक” सुरु झाले. असं म्हणतात की याच दिवशी ब्रम्हदेवाने सॄष्टीची निर्मिती केली. अशा या मंगलदिनी, मंगल कामना करु. चांगल्या विचारांसाठी, मनाची दारे उघडी करु. चिंतन करण्यासाठी वेळ काढु. संघर्षापासुन पळुन न जाता, संघर्षाशी हातात हात मिळवुन पुढे जाऊ. जाणत्या व्यक्तिंशी […]

Share this article

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Email
Posted in General | Leave a comment